Vad är golvavjämning?

Vad är egentligen golvavjämning? Kort sammanfattat kan man säga att det är ett samlingsbegrepp på olika produkter och metoder som används för att skapa en slät yta för att lägga ett golvmaterial på, eller som i sig själv kan fungera som en färdig golvyta.

Det är en metod som används när man har ett golv som inte är helt slätt eller om man behöver justera ett golvfall en aning för att möta krav som ställs, till exempel i ett våtrum eller i en industrilokal där man avser att installera golvbrunnar.

Det finns ett antal krav som bör ställas när man utför en golvavjämning. Dels så ska man skapa ett plant golv med en yta som är redo för att lägga på önskat golvmaterial. Man ska välja en golvavjämningsmassa som är anpassad till de belastningskrav som finns på rummet. Det kan också finnas krav eller önskemål på att massan ska bidra till en bättre ljudisolering i rummet som påverkar valet av produkt.

golvavjämning stockholm

Detta består en golvavjämningsmassa av

I grunden så består en golvavjämningsmassa av sand, någon form av bindemedel och olika tillsatsmedel. Bindemedlet är vanligtvis någon form av cement - ofta aluminatcement eller portlandscement. De har lite olika egenskaper och väljs utifrån faktorer som belastningskrav samt om det finns önskemål på extra snabb torktid.

Tillsatsmedlen som används kan exempelvis vara olika former av polymerer eller plastfibrer som hjälper till att minimera sprickbildning vid torkningen eller för att ge en viss svikt i golvet efter att golvutjämningen har utförts.

Rätt material och metod för ditt golv

Vi utgår alltid ifrån kundens specifikationer för att hitta rätt metod och material när vi arbetar med golvavjämning. Vi har tillgång till professionella produkter för olika användningsområden och arbetar med miljöcertifierade material så långt som möjligt.

Vi ser till att du får ett golv som har just de egenskaper och det utseende som du söker.

Golvavjämning som ger det resultat du eftersöker - ett golv redo för din verksamhet!